Tajemstvími opředený život našich předků skýtá nekonečnou studnici nápadů pro kreativní náplň mimoškolních volnočasových aktivit nejmladší generace.

V úvodníku prvního čísla letošního ročníku časopisu Archa o tom píše Lukáš Blažek, předseda spolku Boii, programově zaměřeného na poznávání života, tradic a řemeslné zručnosti dávných Keltů. Autor přitom vnímá možnost inspirovat se u našich předchůdců šířeji: „Nejedná se přitom jen o život v pravěku či středověku, ale třeba i o život před sto lety, což může být i vhodným tématem v roce stého výročí založení naší republiky. Věnujme v činnostech s dětmi a mládeží dostatek prostoru tvůrčí činnosti prýštící od kořenů, od našich předků,“ zobecnil Lukáš Blažek.

Leitmotiv nové Archy zní „Tvořivé síly v nás“. Svými příspěvky mu pomohli dát obsah mj. mladí hasiči, woodcrafteři, tomíci, pionýři či pathfindeři.

„Nejvíce na mě malebnost dýchne při táboření Ligy lesní moudrosti (LLM), které probíhá každoročně na Kosím potoce, zpravidla na přelomu července a srpna,“ líčí své pocity Jitka Koutenská – Woapewin. A pokračuje: „Táborníci napříč různými kmeny táboří nejčastěji v týpí, případně šeltrech nebo zubřících, klasický turistický stan byste tu hledali těžko. Ne všichni se inspirují pouze indiány, a tak nebuďte překvapeni, pokud potkáte někoho v kiltu či karpatského pastevce. Společné mají to, že oblečení si zpravidla šili sami a ve většině případech jeho střih vychází z původních poznatků o dobových oděvech.“

Zdroj: http://www.adam.cz/clanek-2018020047-archa-cislo-1-2018-si-vsima-tvorivosti.html

Více na: http://www.adam.cz/clanek-2018020047-archa-cislo-1-2018-si-vsima-tvorivosti.html

Vložila: ZG, únor 2018