Po přijetí na vysokou školu je nutné se osobně zúčastnit zápisu do prvního ročníku studia. Podívejte se, na co si dát pozor při svém prvním vstupu na akademickou půdu.

S dopisem o přijetí na univerzitu vám pravděpodobně přišla také pozvánka na zápis. Neusněte na vavřínech a zůstaňte obezřetní, i když si myslíte, že vašemu studentskému životu nestojí nic v cestě.

Osobní účast na zápisu do prvního ročníku je povinná, protože jí každý student potvrzuje svůj zájem o studium na dané vysoké škole. Zápis pro první ročníky se koná většinou na konci srpna, studenti vyšších ročníků se zapisují v průběhu měsíce září.

Myslete na termín a sledujte informace školy

Zájemce o studium se stává studentem univerzity teprve dnem zápisu. Ve stanoveném termínu a čase se tedy dostavte do budovy vaší fakulty, kde prokážete svou totožnost a potvrdíte přijetí na vysokou školu.

Nezapomeňte na termín zápisu, prostudujte si také webové stránky vaší fakulty i univerzity.

Co si vzít k zápisu na VŠ?

  • občanský průkaz
  • potvrzení o přijetí na vysokou školu
  • ověřenou kopii či originál maturitního vysvědčení
  • psací potřeby
  • pasové fotografie

Účast na zápisu je podmínkou k zahájení studia

Pokud se přijatý uchazeč nedostaví k zápisu, nebude zapsán do prvního ročníku a nebude tak moci nastoupit do svého studijního programu.

Jestli se z jakéhokoliv důvodu nemůžete dostavit v daném termínu, požádejte o náhradní termín nebo zplnomocněte jinou osobu. Vámi pověřená osoba se u zápisu prokáže občanským průkazem a předloží plnou moc.

VÍCE INFO

Vložila: MB