Netřeba opakovat, jak moc je dnešní doba zrychlená oproti kterékoliv předchozí v dějinách lidstva. Žijeme ve společnosti, ve které jsou informace předávány v řádech sekund, a přesto na to kdejaký učitel zenu naváže srdečnou radou, že máte žít tady a teď. Jak toto prostředí ovlivňuje naše chápání času? A dalo by se říct, že je tedy cennější víc vidět, víc poznat a víc zažít, spíš než trpělivě vytrvat na jednom místě?

 Podle nejnovějších průzkumů Ministerstva práce USA je průměrná délka setrvání jedince na jedné pozici čtyři a půl roku. Na tom by nebylo nic tak zarážejícího, dlouhodobě se považovala hranice pěti let jako standardní. Pokud se ale ohlédneme pouze na dotazované mladších čtyřiceti let, konečné číslo se sníží o polovinu. 91 % z nich totiž průměrně setrvá v jedné pozici méně než tři roky. Po dobu své kariéry tak namísto deseti pracovních míst můžou vystřídat i dvacet. Lze tedy hovořit o nezanedbatelném fenoménu, velice často popisovaném jako job-hopping.

Vložila: ZG, leden 2018

Zdroj: www.studenta.cz