Vzdělávací programy na českých školách se v roce 2017 opět staly jedním z témat předvolebního boje.

Někteří politici navrhli zavést přednášky o vlastenectví a přišli s informací, že vláda podporuje a financuje projekty na propagaci islámu na českých školách. Měli snad populističtí politici mylně na mysli multikulturní výchovu, která naše děti seznamuje s tím, že i v Česku se mohou setkat s lidmi jiných národností, etnik nebo náboženství? K čemu vlastně takovýto výukový program je?

Multikulturní výchova je jedním z témat rámcového vzdělávacího programu, ten pro základní školy její zařazení argumentuje takto: „Ačkoliv je Česká republika ve srovnání s mnohými jinými evropskými státy kulturně relativně homogenní (až 95 % populace tvoří etničtí Češi a Češky), je nutné počítat s výraznějšími mezikulturními kontakty vyplývajícími z evropské integrace a ze stále silnějších globalizačních trendů. Nutnost multikulturní výchovy vychází také z pokračujícího procesu sociálního propadu některých menšin, s čímž se pojí i narůstající nevraživost mezi majoritou a sociálně vyloučenými skupinami, provázená vznikem či posilováním negativních etnických stereotypů (v ČR především Romové a vztah majority vůči nim).“Rámcový vzdělávací program pro gymnázia navíc dodává: „Jejím úkolem je především rozvíjet porozumění žáků sobě samým a hodnotám své kultury, podpořit jejich integraci v širším multikulturním prostředí při zachování vlastní kulturní identity.“ Rozhodně by tedy nemělo jít o politiky zmiňované „vymývání mozků“ ani obracení žáků na jinou víru.

Více na: http://www.adam.cz/clanek-2018020048-multikulti-workshopy-pro-ceske-skoly.html

Zdroj: http://www.adam.cz/clanek-2018020048-multikulti-workshopy-pro-ceske-skoly.html

Vložila: ZG, únor 2018