Končíš školu, přemýšlíš, kam se vrtnout? Korporáty tě nelákají, upřednostňuješ povolání, kde budeš moci lépe sledovat dopady své práce, na druhou stranu neziskovky ti přijdou někdy až moc zkostnatělé? Podobně smýšlí čím dál více lidí, proto se oblast společensky prospěšného podnikání, či jinými slovy sociálního podnikání, těší stále větší přízni.

Cílem těchto podnikatelských aktivit je řešit společenský nebo environmentální problém. Sociální podnikání je tak spojení dvou světů - veřejně prospěšné aktivity, která je však zároveň ekonomicky udržitelná a umí generovat zisk, aby byl podnik soběstačný. Nejčastějšími příklady společensky prospěšných podniků jsou ty z oblasti ochrany životního prostředí, zdraví, vzdělávání, prosazování rovných příležitostí či zaměstnávání znevýhodněných osob.

Základní principy společensky prospěšného podnikání popsal i držitel Nobelovy ceny za mír Muhammad Yunus. Ten tvrdí, že o sociálním podnikání můžeme mluvit, pokud je účelem podniku bojovat s chudobou nebo jiným společenským problémem a pokud je finančně a ekonomicky udržitelný. Důležitou podmínkou je také využití zisku především k rozvoji a zlepšování činnosti podniku. Ten by měl být rovněž šetrný k životnímu prostředí, vytvářet dobré pracovní podmínky a těm, kteří se mu věnují, přinášet radost.

Mezi nejznámější společensky prospěšné podniky v České republice patří například Rekola, jejichž růžová kola můžeš potkat v Praze, Brně, Olomouci, Českých Budějovicích a Teplicích. Ale nejenom je potkat, ale i si je jednoduše přes aplikaci půjčit a ulehčit tak dopravě i životnímu prostředí. Dalším příkladem sociálního podniku je projekt Bezobalu, kde si můžeš zakoupit zdravé potraviny bez zbytečných fólií a sáčků. Forewear zase využívá staré oblečení a přetváří jej v recyklované výrobky, které jsou navíc ekologické a mají sociální přesah díky ušití v chráněné dílně. Lidi bez domova zaměstnává Pragulic. Ti zájemcům ukazují Prahu trochu jinak, očima lidí, kteří se nemají kde zahřát, kteří řeší především to, kde budou jíst a spát. Jaký je každodenní svět neslyšících zase slyšící většině hravou formou představuje projekt NáZNAK.

Více na: https://www.studenta.cz/work/prace-s-presahem-co-si-ji-vytvorit/r~f9fb324e2ae311e89509ac1f6b220ee8/

Zdroj: https://www.studenta.cz/work/prace-s-presahem-co-si-ji-vytvorit/r~f9fb324e2ae311e89509ac1f6b220ee8/

Vložila: ZG, březen 2018