Společnost Scio, která působí v oblasti vzdělávání, zpřístupnila pro všechny neúspěšné maturanty z matematiky svůj online kurz, a to zdarma. Může jim to pomoci s přípravou na reparát z této zatím nepovinné, ale pro mnohé „likvidační“ části státní maturity. Internetový kurz lze kromě přípravy na maturitu využít i jako přípravu k přijímačkám na vysokou školu.

Jak uvedlo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) – pořadatel zkoušek, letos u maturity z matematiky pohořelo 22,3 procenta studentů, další téměř čtvrtina obdržela čtyřku. A to přitom tento předmět ještě není povinný, a dosud z něj tedy maturují jen ti, kteří si jej vzali dobrovolně.

Za tři roky má být dle současné zákonné úpravy matematika u maturit povinná na gymnáziích a lyceích, v roce 2022 i na středních odborných školách, byť některé budou z povinnosti vyňaty. Společnost Scio se oprávněně obává, že poté může být neúspěšnost ještě výrazně vyšší.

„Povinná maturita z matematiky úrovni matematického vzdělávání mnohem spíše uškodí, než pomůže. Soustřeďuje se totiž mnohem víc na nacvičené postupy než na pochopení principů. Maturita je ovšem klíčem k dobrému uplatnění na trhu práce. Není dobré, když stát staví studentům do cesty takovou překážku. Poskytnutím přípravy zdarma chceme pomoci studentům, kterým se maturita letos nepovedla,“ poznamenal ředitel Scio Ondřej Šteffl.

ČTĚTE VÍCE

Vložila: MB