16. a 17. února 2018 pořádá ICM Jindřichův Hradec z.s. v Muzem fotografie a moderních obrazových médií, o.p.s. II. strukturovaný dialog "Zvol si svého prezidenta" "Naše vize".

Objeví se zde i významní hosté jako např. PhDr. Salim Murad, Ph.D. či Ing. Jan Bartošek.

Vložila: ZG, únor 2018