No plans for your master studies yet?

(Nemáš ještě žádné plány po studiu?)

Study and Work in Liechtenstein!

(Tak začni studovat a pracovat v Liechtensteinsku!)

Are you interested in business or data, or both at the same time? If you are, then the University of Liechtenstein is a perfect match for you! This university with a long tradition has a lot to offer, especially this winter. Besides, in its Master’s program in Information Systems there is also a possibility for you to get the prestigious Hilti Fellowship to combine your study with work experience most efficiently. Feeling more like a short stay? No problem either, the Winter School is waiting for you! Read more and choose your own option to study abroad. 

(Máš zájem o podnikání nebo data, nebo obojí současně? Pokud ano, pak je Lichtenštejnská univerzita ideální právě pro Tebe! Tato univerzita s dlouholetou tradicí má co nabídnout, zejména v zimě. Kromě toho je v mistrovském programu v informačních systémech také možnost, abys získal prestižní Hilti Fellowship, díky kterému lze zkloubit jak práci tak studium co nejeefektivněji. Máš pocit, že chceš zůstat déle? Žádný problém, zimní škola čeká! Přečti si více a vyber si vlastní možnost studovat v zahraničí.)

The Master’s program in Information Systems perfectly suits students holding a first degree in the fields of Industrial Engineering and Management, Informatics, Economics, Information Technology (IT) or Business Administration. The majors in “Business Process Management” and “Data Science” provide great education in competences both in information technology and business required so vigorously in contemporary digital world. The program focuses on developing skills related to both, improving organizational efficiency and innovativeness in students using the transformative power of information systems.

(Magisterský program v Informačních systémech dokonale vyhovuje studentům, kteří mají první titul v oboru Průmyslové inženýrství a management, Informatika, Ekonomika, Informatika (IT) nebo Obchodní administrativa. Studium v oboru "Business Process Management" a "Data Science" poskytuje vynikající vzdělání v oblasti kompetencí jak v informačních technologií, tak v oblasti podnikání, které jsou v současném digitálním světě tak opravdu nutné. Program se zaměřuje na rozvíjení dovedností, zlepšení organizační účinnosti a inovativnosti u studentů využívajících transformační sílu informačních systémech.)

Zdroj: studenta.cz

Vložila: ZG, Prosinec 2017