DDM Jindřichův Hradec

Dům dětí a mládeže zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické rekreační a táborové akce, zajišťuje osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby, včetně otevřené nabídky příležitostních a spontánních činností. Podílí se na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí a mládeže.

Hudební škola YAMAHA

Hudební škola Yamaha v Jindřichově Hradci nabízí široké spektrum vyučovacích oborů pro děti již od 4 měsíců, mládež, dospělé i seniory.

Český skaut JUNÁK

Skautské středisko Zlatá Růže sdružuje v JH 174 členů – dětí i dospělých, a to v 7 samostatných oddílech. Činnost střediska je pestrá, počínaje samostatnou výchovnou prací v oddílech, přes četné akce určené široké veřejnosti, až po podpůrnou práci spočívající např. v zajištění prostor a vybavení pro oddílovou práci. Jindřichohradecké oddíly jsou určeny pro děti od věku zhruba 6 let a výše a jejich klubovny najdete v centru města a na sídlišti Vajgar. Oddílová činnost spočívá v pravidelné a dlouhodobé práci s dětmi prostřednictvím schůzek každý týden, víkendových výprav nejméně jednou měsíčně a podílem na organizaci akcí určených pro veřejnost či účastí na akcích přesahujících působnost střediska.

Věda nás baví!

Chcete mít doma příštího Einsteina a ještě mu dopřát spoustu zábavy? Ve vědeckém kroužku se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis), postaví si sopku, přistávací modul z balonků, kompas, srdeční soustavu, lávovou lampu apod. a vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem. Lekce nejsou nebezpečné ani složité.

Stop Time

StopTime je dlouhodobý projekt s kořeny v roce 2009 oživující dění v oblasti vzájemné podpory aktivního trávení volného času neorganizované mládeže na Jindřichohradecku. Do projektu jsou zapojeny desítky mladých lidí, kteří dobrovolně věnují svůj volný čas přípravě a realizaci rozmanitých akcí pro své přátele, spolužáky a další mladé lidi ve městě. Klademe si dlouhodobě za cíl podporovat aktivní způsob života mladých lidí v podobě aktivního trávení volného času.

Symfonický orchestr

Jindřichohradecký symfonický orchestr z. s. byl založen roku 1998 z popudu Petra Bajera, který byl několik let dirigentem orchestru, a Bohumila Komínka, který se o orchestr staral 10 let v roli jednatele. Na jeho práci pak plynule navázal Daniel Smejkal. Repertoárový rozsah orchestru je velmi široký. Členská základna orchestru se neustále obměňuje. Stále v orchestru působí ještě i několik zakládajících členů, ale mnoho hráčů se již vyměnilo. JHSO dává příležitost i mnoha mladým sólistům, instrumentalistům i zpěvákům. Někteří z nich jsou členy orchestru, někteří se jimi následně stali a jiní pouze hostují. Orchestr také spolupracuje s místními sbory, ať už to byl v minulosti PS Smetana, nebo z poslední doby Zanoty – sbor GVN, nebo YMCA Jakoubek.

Plavecký klub

PKJH působí v oblasti závodního a kondičního plavání. Klub má dvě sekce – plaveckou a triatlonovou. Hlavním posláním klubu je rozvíjet sportovní činnost v oblasti plaveckých sportů s hlavním zaměřením na děti a mládež.

FK Slovan

Florbalový oddíl funguje pod hlavičkou TJ Slovan Jindřichův Hradec od roku 2006 a v dnešní době čítá kolem 160 členů.

KLH Vajgar

Hokejový klub funguje v JH již od roku 1929.

BK Lions

Baketbalový klub vznikl v roce 2004 a jeho zakladatelem a majoritním vlastníkem byl pan Mgr. R.Hrala.

TJ Házená

Házenkářský klub je od počátku zaměřen na dívčí složku, ale v posledních letech se v našich řadách objevují i první chlapci. Klub má dlouhodobě obsazeny všechny věkové kategorie - od nejmladší přípravky, přes žákyně a dorost až k seniorské kategorii žen - což ho řadí mezi necelou desítku dámských házenkářských klubů v ČR, které se touto bilancí mohou pyšnit. Družstvo žen hrálo od roku 2007 do roku 2014 nejvyšší česko-slovenskou soutěž - Woman Handball International League, v sezóně 2008/2009 se ženy představily také v evropském poháru Challenge Cup. V současnosti má kolem 115 aktivních hráček a členská základna se neustále rozrůstá. Klub rovněž organizuje Jindřichohradeckou školní ligu miniházené - soutěž v podobě turnajů pro děti prvního stupně základních škol.

TJ HBC Olymp

Olymp byl založen roku 1994, přesně 9. 9., jako jeden z prvních hokejbalových klubů (týmů) v Jindřichově Hradci. Od počátku, jako jeden z mála, usiloval o výchovu mládeže a díky tomu, bohužel pro Jindřichův Hradec sám, zůstal doposud aktivní.
Největším úspěchem mužů je postup do Extraligy hokejbalu v roce 2011, kterou "A" tým hrál dvě sezóny. Muži jsou pravidelným účastníkem 1. národní hokejbalové ligy. V mládežnických kategoriích byla nejsilnější generace kolem roku 1992, která vybojovala postup do extraligy mladšího dorostu, kterou ale nehrála.
Olymp je zároveň mezi úplně prvními jihočeskými kluby, které disponují plastovým povrchem, za což vděčíme především vstřícnému vedení města.

Spolek orientačních sportů

Sportovní oddíl sdružující zájemce o zdravý pohyb v přírodě s mapou a mnoho dalších aktivit.

YMCA

YMCA je křesťanské sdružení mladých lidí, které pracuje s dětmi, mládeží a nově i se seniory v regionu. Patří do širší „rodiny“ YMCA – nejstarší, největší a nejrozšířenější mládežnické organizace na světě, která již více než 25 let znovu působí i v České republice. YMCA usiluje o harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla – jak symbolizuje červený rovnostranný trojúhelník, který má YMCA ve svém znaku. Je otevřena všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sociálního postavení, fyzických i duševních schopností.

Kynologická organizace

Výchova a výcvik psů, sportovní kynologie.

Zoopark Na Hrádečku

V Zooparku Na Hrádečku v Horní Pěně u JH naleznete 8 druhů drápkatých opic, pumu, lemury, velbloudy, lamy, klokany, osly, 3 druhy pštrosů, nosály, mývaly, dikobrazy, varany, krokodýly a další. Otevřeno sedm dní v týdnu.

Houbový Park

Houbový Park je malý park s hrami, scenériemi a soutěžemi, prožijete zde zábavný den s celou rodinou, školou, skupinou nebo firmou.

Aktualizovala: MB, duben 2018