Studium v České republice

IPORTÁL

Česká školní inspekce spustila informační portál, na kterém si mohou zájemci najít souhrnné informace o školách, které jsou zapsané ve školském rejstříku. Všichni zájemci, a zejména pak žáci a jejich rodiče, tak dostanou možnost dohledat vyhovující školu v rozsáhlé síti podle preferovaných parametrů na jednom místě.

Vysoké školy

Akreditované studijní programy VŠ

Databáze vysokých škol, studijních oborů, kalendář dnů otevřených dveří a další užitečné informace.

Stipendia pro romské studenty

Podpora romských studentů při studiu na vysokých školách.

Seznam škol

Databáze škol s recenzemi a diskusemi.

Vejška

Tipy, rady a články o tématu studia na vysokých školách, odkazy na užitečné weby a zdroje.

Fair list

Seznam jazykových škol a dalších jazykových učitelů, jejich recenze a hodnocení.

Burza učebnic

Možnost koupit a prodat učebnice a skripta všech oborů.

Wikiskripta

Sripta pro studenty českých a slovenských  lékařských fakult.

Smallerearth

Kvalitní zdroj pro studenty ohledně doučování.

Studium v zahraničí

Akademická informační agentura

Komplexní přehled bilaterálních smluv a stipendijních příležitostí pro české studenty.

East Chance

Databáze stipendií, grantů a dalších příležitostí ke studiu v zahraničí, konference a stáže.

Ceepus

Evropský program pro podporu mobilit vysokoškolských studentů.

Erasmus+

Nový program Evropské unie zahrnijící dřívější Erasmus, Erasmus Mundus a další programy.

Study Abroad

Databáze studijních programů a stáží po celém světě.

International Schoolarship

Vyhledávač stipendií podle oborů, místa a stupně studia.

Study portals

Vyhledávač aktuálních nabídek a tipů podle vaší aktuální úrovně studia.

Nadace Martiny a Tomáše Krskových

Nadace podporující studium technických oborů, politologii, ekonomie, přírodních věd a historie na světově proslulých universitách.

Vzdělávací nadace Jana Husa

Podpora neaplikovaných humanitní, společenskovědních a příbuzných oborů, začínajících vysokoškolských pedagogů a vědců, ale i středoškoláků.

Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových"

Možnost žádat o podporu na dlouhodobý studijní nebo vědecký pobyt v zahraničí nebo na umělecký projekt.

Nadace Zdeňka Bakaly

Stipendia pro cílevědomé středoškolské i vysokoškolské studenty podporující libovolné studium v zahraničí.

Nadace Mellonova

Stipendia pro cílevědomé středoškolské i vysokoškolské studenty podporující libovolné studium v zahraničí.

UNESCO

Agentura OSN pro vzdělání, vědu a kulturu vypisuje ve spolupráci s firmami nebo konkrétními zeměmi řadu stipendií.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Informace o možnostech stipendií v Kanadě, Německu, Francii nebo zemích Vyšehradské čtyřky.

Višegrádský fond

Stipendia pro magisterský a vyšší stupeň studia v zemích Višegrádské čtyřky.

COPERNICUS

Stipendijní program pro studium v Německu.

FULBRIGHT

Prestižní stipendia umožňující studium nebo vědeckou činnost v USA ve všech oborech.

Rotary

Sdružení podporující studenty prostřednictvím svých klubů a poskytující stipendia na studium v oblasti mírových studií.

Francouzský institut

Stipendium pro studium nebo výzkum ve Francii můžete získat prostřednictvím Francouzského institutu.

Německé velvyslanectví

Databázi stipendií na studijní programy v Německu najdete na webu německého velvyslanectví v Praze v sekci Kultura a vzdělání.

Study in...

Aktualizovala: MB, duben 2018